Disclaimer

Aansprakelijkheid

Gebruik van informatie verkregen middels deze website gebeurt voor risico van de gebruiker.

Stralen van Licht spant zich in de informatie op haar website volledig en juist te doen zijn. Zij aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade als gevolg van onjuiste dan wel onvolledige informatie op de site. Aan de gegevens, zoals die in deze site worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend. Stralen van Licht aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het bezoeken van de site of uit door haar verleende diensten. De site van Stralen van Licht bevat verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die buiten het domein van Stralen van Licht liggen. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en ter goeder trouw geselecteerd voor de doelgroepen van Stralen van Licht. Stralen van Licht is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen.

Copyright

Niets van deze website mag zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming van mij worden gereproduceerd of gebruikt, anders dan het downloaden, en het bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van een enkele hardcopy ten behoeve van persoonlijk, niet bedrijfsmatig gebruik.

© Copyright 2018 Stralen van Licht