Oordelen. Het thema houdt me al enige tijd bezig. Ik werd de afgelopen tijd constant getriggerd op oordelen van anderen en mezelf over anderen en mezelf. Het feit dat het me ook nog eens keer op keer raakte en daardoor zelf ook een oordeel kreeg over de situatie, de ander of over mezelf, zegt natuurlijk wat over moi. In welke pijnstukken werd ik geraakt? Waar komt het vandaan? Het was duidelijk dat dit me niet zomaar ineens opviel. Ik had weer een nieuwe en dieperliggende laag ontdekt bij mezelf. De voor mij oordelende situaties op mijn pad waren een test wat ik zelf ook mocht gaan testen en onderzoeken. Ik kon het pas doen op het moment dat ik zag wat hiervan de bedoeling was. Dus ben ik er in gedoken en zo ontstond onder andere deze blog en stappenplan.

Vooropgesteld: we oordelen allemaal, bewust of onbewust. Maar dat betekent natuurlijk niet dat we er niks aan hoeven te doen of dat het goed te praten valt. Oordelen over anderen, zegt ook wat over degene die oordeelt. Wanneer we zelf oordelen, ligt er vaak zelftwijfel aan ten grondslag. Een onzekerheid waardoor je alles en iedereen om je heen in twijfel trekt, maar vooral ook jezelf en je eigen leven.

We zouden niet oordelen als we:

 • geen zelftwijfel hebben
 • onszelf kunnen accepteren
 • vertrouwen op onze innerlijke kracht en leiding
 • zelfliefde hebben
 • echt happy zijn met onszelf en ons leven
 • weten en voelen wie we echt Zijn
 • meer peace of mind hebben

Alleen dan zouden we met liefdevolle ogen kijken naar onszelf.
En naar de ander.
Je herkent en ziet het licht in jezelf.
Je herkent en ziet het licht in anderen.

Maar…hoe bereiken we dan de staat van oordeelloos Zijn? Daarvoor moeten we er eerst bewust van worden, er onderzoek naar doen, observeren en stilstaan om nieuw gedrag toe te passen. Het heeft veel weg van de stappen Onbewust onbekwaam, Bewust onbekwaam, Bewust bekwaam, Onbewust bekwaam. Alleen begin ik hier op het punt van bewustwording.

1. Bewustwording
Je merkt het vaker op aan anderen dan aan jezelf. Hoeveel anderen over anderen oordelen (beter bekend als roddelen). Hoeveel anderen over jou oordelen. Waardoor je in je (oude) pijn schiet en het gevoel krijgt dat je je moet verantwoorden. Jezelf en je keuzes moet uitleggen. Je merkt dat je de opmerkingen/oordelen van anderen nog een aantal dagen, weken of maanden met je meedraagt en elke keer wanneer je er aan denkt het je wat blijft doen. Merk ook eens op hoe vaak jij over een ander oordeelt. Of erger nog: hoe vaak jij over jezelf oordeelt.

Wees je je er bewust van. Telkens weer als je het opmerkt. Telkens weer als je voelt dat de woorden van een ander jou raken. Oordelen ze wel echt over jou? Of wordt er iets door hun woorden in jou getriggerd waardoor er zelfoordeel en zelftwijfel ontstaat?

Hou een week in een oordeelboekje (kan er niks mooiers van maken) bij hoe vaak oordelen voorbij zijn gekomen van anderen en jezelf over anderen en jezelf. Teken elke dag een tabel in je boekje van 10 rijen en 10 kolommen. Zet een kruis in een hokje per oordeel in de tabel. Als je je er bewust bij stilstaat, zal het je gaan opvallen hoe vaak we oordelen. Je kunt ook nog de oordelen van anderen en van je zelf scheiden om inzicht te krijgen wie nu vaker oordeelt. Jijzelf of de ander?

2. Zelfonderzoek
Nu je er achter bent gekomen hoe vaak je oordeelt, sta je in deze tweede week stil bij wat een oordeel – van jezelf of de ander – met je doet. Onderzoek het en schrijf er elke dag over:

 • Wat doet het oordeel met je?
 • Hoe raakt het je?
 • Waar raakt het je in je lichaam?
 • Ontstaat er zelfoordeel naar aanleiding van oordelen van de ander?
 • Heb je zelf geoordeeld over anderen? Of over jezelf?
 • Hoe ontstond het? Wat voelde je, waar voelde je het en waarom voelde je het?
 • Wat is de reden dat het je zo raakt en waar komt het vandaan?
 • Lukt het om te onderzoeken wat daar dieper onder zit?
 • Bijvoorbeeld: Wie was het die in jou vroege jeugd oordeelde over jou of over een dierbare?
 • Wat zei dat oordeel? En wat doet het nu met je als je er aan terug denkt?
 • Raakt het je nog? Kun je je kleine ik oppakken en geruststellen?
 • Kun je liefdevol naar de situatie kijken en zo helen?

Doe dit 1 week en probeer er dagelijks bij stil te staan. Noteer je bevindingen in je oordeelboekje.

3. Observeren
Als je bewust bent van de oordelen om je heen en bij jezelf dan ben je al een heel eind. Met alle nieuwe inzichten van de afgelopen twee weken kun je op een andere manier kijken naar een nieuwe ‘oordelende’ situatie. Observeer maar wat er nu met je gebeurt nu je al verder in je proces van oordeelloos Zijn bent gekomen. Je hoort, ziet, voelt de oordelen, je laat het binnenkomen en je laat het gaat. Je kijkt er opnieuw naar en laat het opnieuw gaan. Herhaal dit keer op keer in een oordelende situatie. Je hoeft het nu niet meer te analyseren (dat was stap 2), je hoeft er alleen maar naar te kijken. Zonder te oordelen over de oordelen. Blijf het observeren telkens weer herhalen. Ook wanneer er zich een nieuwe situatie voordoet. Train jezelf om er niet op te reageren vanuit je oude manier van denken en vanuit oude patronen.

Nog een kleine kanttekening. Dit betekent natuurlijk niet dat je alles hoeft te accepteren van anderen wanneer dit je raakt. Het is je goed recht om aan anderen duidelijk te maken hoe zijn of haar woorden of gedrag je raken. Zonder de ander te veroordelen of met de vinger naar de ander te wijzen.

4. Stilstaan en nieuw gedrag
Wees je bewust, onderzoek en observeer. Stilstaan bevat alle deze 3 stappen in 1. Na dit enige tijd geoefend te hebben gaat stilstaan veel sneller. Je kunt het als volgt visualiseren. Een oordeel komt bij je binnen, je voelt het door je lichaam naar je voeten gaan en het stroomt vervolgens naar buiten. Door stil te staan, weerhoud je je zelf van om vanuit oude patronen of pijnen te reageren en kun je in die pauze bewust kiezen hoe je met het oordeel omgaat.
Kun je er vriendelijk naar lachen en van je af laten glijden? Raakt het je niet langer en kun je zijn met het oordeel van de ander ? Lukt het je om niet te reageren vanuit oude pijn? Zelfs een vraag stellen over de opmerking van de ander met het idee om de ander bewustzijn bij te brengen hoeft niet. Ook daarmee reageer je nog steeds op het oordeel en zit er stiekem nog steeds een oordeel van jou verborgen over de ander. Vanuit een gevoel van Zijn hoef je helemaal niks. Je behoudt je innerlijke balans en energie. Met jouw gedrag, zonder ergens op in te gaan, ben je al een spiegel voor de ander. Het is aan de ander of en wat hij er mee doet.

Gevoeld, geheeld, getransformeerd

Wanneer je serieus en regelmatig oefent in oordeelloos Zijn, wordt je zachter, voel je je meer in balans en heb je meer energie. Je verhoogt je trilling omdat je in elke situatie keer op keer iets binnen in je transformeert wanneer je met de stappen 1 tot en met 4 aan de slag gaat. Gevoeld, geheeld, getransformeerd. Puur en alleen al door je je er bewust van te worden, het te onderzoeken, te observeren en er bij stil te staan. Er naar kijken en de ruimte geven aan wat zich op dat moment aandient.

Omdat we nog regelmatig te maken hebben met mensen uit de 3e en 4e dimensie, zul je ongetwijfeld nog te maken krijgen met mensen of situaties die triggeren om te oordelen. Waarschijnlijk elke keer op een nog wat zwaarder niveau om te zien of jij spiritueel gegroeid bent. Althans, zo ervaar ik het de laatste tijd. Hoe meer je wordt uitgedaagd, hoe meer je gegroeid bent. Hoe meer licht, hoe meer donker. Bedoeld om verder te groeien en uit te stijgen boven alle verwachtingen in. De roep van jouw ziel te blijven volgen ondanks het geschreeuw van de massa.

Vijftien tot twintig procent van de bevolking is hoogsensitief. Dat stelde Amerikaans psychologe Elaine Aaron vast in de jaren negentig. Er is veel over hooggevoeligheid te vinden inmiddels. Maar nog even in het kort: hooggevoelige mensen hebben een gevoeliger zenuwstelsel en staan (onbewust) extra open voor prikkels en indrukken.

De laatste tijd lijken er in mijn omgeving steeds meer mensen zich te herkennen in de kenmerken van HSP. Juist nu, in deze huidige tijd, is het naar mijn mening niet zo vreemd dat het percentage van hoogsensitieve personen misschien wel al veel hoger is komen te liggen dan Aaron eerder stelde. Ik heb er verder geen onderzoek naar gedaan hoor. Maar ik hoor er steeds meer mensen over. In deze blog deel ik mijn gedachten hierover. Haal er vooral uit wat voor jou resoneert of laat gaan wanneer dit niet het geval is.

Collectief hoger bewustzijn

Eerst nog even iets over de tijd waar we momenteel in leven. Een steeds groter wordende groep is zich ervan bewust dat we in een tijdperk zijn beland waarin we als mensheid collectief een hoger bewustzijn hebben ontwikkeld en zich nog verder ontwikkelt. Dit is het gevolg van het collectief ontwakingsproces: hoe meer we in verbinding zijn met onszelf en afgestemd zijn op de scheppende levenskracht, hoe hoger ons bewustzijn. We leven in de huidige tijd veel bewuster als het gaat om mens, dier en milieu, maar ook als het gaat om leven vanuit onze ‘purpose’ en werken meer samen met de spirituele wereld. Yoga, meditatie en spirituele ontwikkeling draagt allemaal bij aan het verhogen van ons bewustzijn en die van de wereld. Als deze blog onder je aandacht is gekomen, ben je waarschijnlijk zelf ook al ontwaakt of aan het ontwaken.

Universele wetten: de wet van Trilling

Universele of Kosmische Wetten worden gezien als de basis van waaruit de mensheid kan evolueren naar een hoger bewustzijn. Collectief timmeren we al hard aan de weg om naar deze universele wetten te handelen en in ons voordeel te laten werken. Marja de Vries geeft in haar boek ‘De hele olifant in beeld’ meer inzicht in de zeven Universele wetten. Ze geeft aan dat wanneer iets in lijn is met de universele wetten het makkelijker gaat, minder moeite kost, meer overeenkomt met wie we in essentie zijn en het meer in harmonie is met het groter geheel. Merk je meer synchroniciteit in je leven en gaat manifesteren en creëren steeds gemakkelijker? Dan ben je op de goede weg.

Een van deze zeven wetten is de Wet van Trilling. Deze wet gaat er van uit dat alles uit energie bestaat en een eigen unieke frequentie heeft. Of het nu een steen, een boom of een gedachte is. En dus ook jij en ik. Wanneer ons ego plaats maakt voor ons Hoger Zelf, gebeurt alles in ons leven vrijwel ‘als vanzelf’. Ook het volgen van onze zielenwens brengt ons naar een hoger bewustzijn. We zien tegenwoordig steeds meer mensen hun hart volgen en voor zich zelf beginnen. Door in hun eigen licht te staan, inspireren ze anderen om hetzelfde te doen en zelf ook in een hogere energietrilling te leven. Dat is een natuurlijke neiging in de richting van de hogere frequenties volgens de Wet van Trilling: hogere trillingen kunnen lagere trillingen transformeren terwijl dit niet omgekeerd geldt.

 

Van HSP naar lichtwezen

De overgang naar een hoger bewustzijn, brengt ook een hogere of snellere (maar net hoe je het bekijkt) energietrilling met zich mee. Daar waar dingen in de 3e dimensie bewustzijn (3D) een langzame trilling hebben door de dichtheid van de materie en een fysieke verschijningsvorm is de frequentie in de 5e dimensie (5D) veel lichter en sneller. Hierdoor zijn we in staat om via gedachten te manifesteren en andere niveaus van werkelijkheid te ervaren dankzij sterker wordende helderziende en intuïtieve gaven. De overgang naar 5D heeft ook op DNA niveau impact en ervaren steeds meer mensen meer gevoeligheid in hun lichaam. Deze gevoeligheid, die voor mijn gevoel bij een steeds groter wordende groep ervaren wordt, wordt gauw in verband gebracht met de kenmerken van HSP, maar nog niet zo zeer met de verschuiving naar de vijfde dimensie.

Wat heeft nu het evolutieproces naar een hoger bewustzijn te maken met HSP? Stel nou dat jij als Hooggevoelige met een verfijnde en hoge energiefrequentie in een 3D wereld met een dichte of lage energietrilling bent geboren. Je voelt je hier niet thuis en je licht verzwakt. Je wordt overgevoelig. Wat eerder je kracht was ervaar je nu als klacht. Je hooggevoeligheid wordt een last. Door je te herinneren wie je bent gaat je licht weer stralen en raak je met jouw licht anderen en wordt het bewustzijn van de wereld als geheel verhoogd. Hoe meer mensen zich dit weer gaan herinneren, hoe hoger het collectief bewustzijn. Veel mensen ervaren momenteel dat hun zintuigen steeds gevoeliger worden. Maar ook hun intuïtie en heldere gaven. Het is daarom ook niet vreemd dat steeds vaker steeds meer mensen deze kenmerken van gevoeligheid in verband brengen met HSP. Maar het is ook niet gek om het in verband te brengen met een hoger bewustzijn, waardoor je hooggevoelig bent of wordt.

De term HSP voelt voor mij in deze tijd van ontwaking niet meer als volledig. Het voelt voor mij, zoals het nu naar buiten wordt gebracht, als hokjes-denken en geeft een stempel voor enkel een specifieke groep mensen. Begrijp me niet verkeerd, de boeken van o.a. Elaine Aaron en Susan Marletta Hart hebben mij, en vele anderen om mij heen, enorm geholpen bij mijn eigen zoektocht naar mezelf en ben er ontzettend dankbaar voor. Ik heb er door de jaren heen alleen een andere kijk op gekregen. De term HSP zou ik nu liever willen vervangen door Lichtwezen (voor degenen die er klaar voor zijn). Als je er namelijk van uit gaat dat wij allemaal over het potentieel bezitten om te evolueren naar een verfijndere en hogere trilling, dan weet je dat we in die zin allen gelijk zijn. Er zijn geen uitverkorene voor wie dit enkel is weggelegd. Nee. Het is voor elk van ons mogelijk. Er is alleen zoiets als vrije wil waardoor we andere paden bewandelen om uiteindelijk tot hetzelfde doel te komen: leven vanuit je ware zelf, vanuit je hoogste potentieel. Oftewel, jezelf transformeren naar het Lichtwezen dat je bent. Zodat je met jouw licht de wereld kunt verlichten. Het is het collectief doel van ons allen, van elk individu, van elke ziel. Een ieder op zijn eigen tijd en pad.

We are not human beings having a spiritual experience. We are spiritual beings having a human experience. – Pierre Teilhard de Chardin